CONVISO® SMART

Inovativní systém herbicidní ochrany cukrovky

SMART cesta v pěstování cukrové řepy

Při hledání a integraci inhibitorů ALS do šlechtitelského programu KWS byly použity výhradně klasické šlechtitelské metody tak, aby se odrůdy CONVISO® SMART staly perfektním partnerem nového herbicidu. Inovativní systém kontroly plevelů CONVISO® SMART je výsledkem společného vývoje společností KWS SAAT SE a Bayer.

icon

Uvedení na trh očekáváme v nejbližší době.

Zatím můžete získat základní přehled o hlavních aspektech systému CONVISO® SMART zde:

SMART šlechtění

CONVISO® SMART je inovativní systém kontroly plevelů v cukrové řepě. Skládá se ze dvou klíčových komponent, které se vzájemně doplňují:

SMART volba

1. Inovativní SMART KWS odrůdy

  • Vyvinuté klasickými šlechtitelskými metodami
  • Plně tolerantní k novému herbicidu (žádný negativní vliv na vývoj a výnos řepy)
  • Plné využití výnosového potenciálu

2. Efektivní širokospektrální herbicid

  • Proti velmi širokému spektru dvouděložných plevelů, včetně obtížně hubitelných
  • Proti citlivým trávovitým plevelům
  • Spolehlivě likviduje plevelné řepy z půdní zásoby

3. Flexibilnější a snadnější herbicidní ochrana

Snížené množství účinných látek
Doporučená celková dávka za sezónu je 1,0 l/ha.

Menší množství aplikací
1-2 postřiky v odstupu 10 – 14 dnů.

Široký aplikační interval
Optimální pro aplikaci je stádium 1 – 3 listů plevelů, možná je aplikace až do 6 listů podle druhu (podmínkou je dodržení plné celkové dávky 1,0 l/ha).

Větší flexibilita
Nový herbicid může být aplikován:

  • Nezávisle na vývojovém stádiu a podmínkách pro růst řepy
  • Nezávisle na průběhu počasí před a po aplikaci

Široké aplikační možnosti

Aplikace pouze na SMART KWS odrůdy cukrovky.

Nový herbicid může být kombinován s jakýmkoli klasickým herbicidem registrovaným pro použití v cukrovce.

Přínos pro životní prostředí

Díky menšímu počtu aplikací může nový herbicid přispět k významnému snížení množství účinných látek a ke snížení množství CO2 vypuštěného do ovzduší